Nymålat

Kalles systerdotter ville också få sina naglar målade.